Snažíme se zachytit současné trendy realitního trhu a zaměřujeme se tak na development rezidenčních a investičních nemovitostí a příležitostné spekulativní nákupy. Development realizujeme přestavbou starších bytových domů na soubory menších bytových jednotek v lokalitách s vysokým potenciálem růstu a v poslední době i přípravou projektů na zelené louce.

Zhodnocení prioritních investičních akcií:

až 7,2 % p.a.

Objem majetku fondu dle IFRS:

397 088 907 Kč

Hodnota prioritní investiční akcie:

1,4450 Kč

Vlastní kapitál fondu
dle ZISIF:

172 122 795 Kč

Zhodnocení prioritní investiční akcie
za posledních 12 měsíců:

7,07 %

Zhodnocení prioritní investiční akcie
za poslední 3 měsíce:

1,65 %

Finanční ukazatele fondu k datu 30.11. 2020.

Klíčové informace o fondu:

VEŘEJNÁ OBCHODOVATELNOST:
Ano
FREKVENCE ÚPISU AKCIÍ:
Měsíčně
MINIMÁLNÍ INVESTICE KLIENTA:
1 mil.Kč, v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč
VSTUPNÍ POPLATEK:
až 3 %
INVESTIČNÍ HORIZONT KLIENTA:
střednědobý, 4 roky
FREKVENCE ODKUPU AKCIÍ:
čtvrtletně
SPLATNOST ODKUPU AKCIÍ:
do 180 dní při odkupu do 24 měsíců od úpisu
do 120 dní při odkupu po 24 měsících od úpisu
VÝSTUPNÍ POPLATEK:
15 % při odkupu do 1 roku, 10 % při odkupu do 2 let
5 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
ZDANĚNÍ AKCINÁŘŮ (FYZICKÝCH OSOB):
5 % ze zisku fondu
15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech

Úspěšně jsme realizovali a dokončili již pět projektů a u dalších dvou jsme zahájili výstavbu. V různé fázi přípravy projektové dokumentace, povolování nebo tendru je zbylých třináct projektů. V současné době dále jednáme o akvizici dalších projektů.

Realizované:

Rezidence Rumiště

Rezidence na Ponávce

2 patra na Křence

Pekařská

Polní

Aktuální:

Za Tišnovkou

Vila Erbenova

Koliště

Vlhká

Na bitevní pláni

Rezidence pod Platany

Stará Bratislavská

Nová Bratislavská

Cejl

Svitavská

Husovická

Anenská

Starý Lískovec

Pokud vás cokoliv zajímá, tak se nám ozvěte a my vám rádi vše vysvětlíme.

Nahoru Drag Více