Proč investovat s námi:

Našim investorům nabízíme zhodnocení jejich vkladů prostřednictvím prioritních investičních akcií až o 7,2 % ročně. U těchto akcií garantujeme minimální výnos 6,9 % ročně, a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií ve prospěch držitelů prioritních investičních akcií, a to až do výše tohoto fondového kapitálu. Tento redistribuční mechanizmus nám nezávisle posoudila a schválila renomovaná auditorská společnost Ernst & Young. Dlouhodobou udržitelnost tohoto redistribučního mechanismu pak zaručuje zdravý poměr výkonnostních a prioritních investičních akcií zhruba 50:50.

Nadstandardní výnos PIA až 7,2 % p.a.
Garance minimálního výnosu prioritních investičních akcií ve výši 6,9 % p.a., a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií ve prospěch držitelů prioritních investičních akcií, a to až do výše tohoto fondového kapitálu.
Zdravý poměr výkonnostních a prioritních investičních akcií cca 50:50.
Nulové výstupní poplatky a osvobození fyzických osob od daně z příjmu při doporučené délce držení akcií nejméně 3 roky.
Veřejná obchodovatelnost prioritních investičních akcií na Burze cenných papírů Praha, a.s.
Zaměření investic na stabilní trh s nemovitostmi.
Orientace na žádané malometrážní byty.
Diverzifikace rizik prostřednictvím širokého portfolia projektů.
Dynamický růst hodnoty majetku, počtu i velikosti projektů.
Profesionální administrace a správa fondu lídrem na trhu investiční společností AVANT.

Pokud vás cokoliv zajímá, tak se nám ozvěte a my vám rádi vše vysvětlíme.

Nahoru Drag Více